login bakaláři

    login bakaláři

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Projekty

V týdnu od 21.  do 24. května naši školu navštívili partneři ze základní školy v Čenstochové. S touto školou máme již 3. rokem eTwinningové projekty, které jsou zaměřeny na ekologickou problematiku. Program eTwinning „Say yes to eco success!“ byl povýšen na program Erasmus díky grantu, který nyní pro změnu získala polská strana. Tak se také mohlo stát, že jsme mohli strávit několik dní s polskými vrstevníky u nás v České republice v naší škole v Moravanech. Polští žáci bydleli v hotelu Labe v Pardubicích, odkud vyjížděli oni za námi nebo my za nimi. První den se věnovali poznávání Pardubic. Druhý den se žáci 7. A sešli s Poláky v Kostěnicích na vlakové stanici, odkud vyrazili přes Moravanský a Platěnice do školy. Po cestě řešili poznávací kvízy programu Actionbound ve smíšených týmech, kdy poznávali naši flóru. Následoval oběd ve Slepoticích, návrat do školy, kterou si prohlédli, společné hry v tělocvičně, a nakonec jsme si i s panem starostou opekli párky. Ve středu naše 6.A vyrazila s polskými dětmi do Prahy, kde shlédli komentovanou prohlídku a prošli se po Praze. Ve čtvrtek stejná třída vyrazila s Poláky na prohlídku záchranné stanice v Pasíčkách, dále žáci absolvovali výlet turistickými trasami do Toulovcových maštalí, Boru u Proseče a hotelu Renospond, kde měli společný oběd. Závěr týdne patřil výletu na Kunětickou horu, kam se vypravili žáci 8. A a kde spolu s Poláky měli možnost navštívit hrad, společně poobědvat a absolvovat prohlídku Muzea perníku. Program to byl velmi pestrý a ze strany požadavků Polské návštěvy bylo třeba mnohdy operativně reagovat. Že se vše podařilo ke spokojenosti jak českých, tak i polských dětí, je bezesporu zásluhou autodopravy pana Runštuka, paní učitelky Kostelecké a Jakubcové, pana učitele Mottla a všech ostatních, kteří se na této náročné akci podíleli.

Vedení školy

V měsíci dubnu se nám podařilo obnovit a doplnit inventář digitální techniky na naší základní škole. Prostřednictvím šablon JAK a „Národnímu plánu obnovy“ škola zakoupila 15 tabletů na 1. stupeň a 29 tabletů na 2. stupeň. Navíc jsme díky svolení zřizovatele mohli zakoupit a instalovat celkem 4 nové interaktivní tabule systému Optoma do tříd: 1.A, 5.A, 6.A a 9.A. Věříme, že výuka bude pro naše žáky zase o poznání více atraktivní, a že je nové výukové metody budou více motivovat k získávání poznatků a kompetencí pro život.

Dne 19. 3. 2024 se uskutečnilo sdílecí setkání v rámci projektu Mladí pro klima, jehož pořadatelé sídlí v Horním Maršově. Do tohoto projektu se zapojilo více než 30 škol, následně byly rozděleny do skupinek a sdílecí setkání mohlo začít. Moravany, zúčastňující se tohoto projektu již po šesté, byly ve skupince společně se školami z Jeseníku, Cehnice a Kyselky. ZŠ Moravany šla na řadu jako první, všichni žáci se představili a následně přednesli své poznatky. Na konci prezentace pořadatelé zhodnotili práci žáků a ptali se jich na různé otázky ohledně již zmiňovaného projektu. Než odprezentovali své nápady všechny školy, uběhly cca tři hodiny. Na závěr nám paní Eliška Hájková, hlavní představitelka, nabídla pozvánku na různé akce.

Aneta Jiroutová, 9. roč.

Dnes se žáci 9.A setkali s panem starostou, Ondřejem Mikuleckým na obecním úřadě. Všichni se představili, sdělili, kde žijí a jaké povolání by rádi v budoucnu vykonávali. Zástupci ze strany žáků: Daniel Baláš, Kornélie Holušová, Jakub Kulhánek a Matěj Provazník seznámili pana starostu s projektem „Mladí pro klima.

Žáci dnes vytvořili velký plánek obce Moravan. Plánek obce postupně doplňovali o klimatické informace - klimatická ohrožení a o stávající adaptační a mitigační opatření. To, jaká a jak je najít se dozvěděli pomocí pracovního listu. Žáci pracovali s nasazením a o všem diskutovali a moc pěkně spolupracovali.

Dne 4.1. 2024 se uskutečnila virtuální prohlídka se skupinou ČEZ. Proběhla v rámci vyučování deváté třídy v hodinách základů ekologie. Celou dobu je provázeli pan Bořek a paní Dana, kteří přednášku pojali i s trochou humoru.
Žáci se dozvěděli, jak putuje energie k nim domů, a co obnáší práce dispečerů a elektromontérů, a také co používají za nástroje nezbytné ke své práci. V průběhu prohlídky se jich ptali i na nějaké otázky, například jak vysoký může být distribuční stožár nebo na minimální možnou výšku vedení nad komunikací. Žáci se dozvěděli mnoho informací, které většina z nich ani neznala, například k čemu slouží červené koule na vodičích, proč jsou na stožárech izolanty nebo že ptákosed chrání ptáky před proudem. Zjistili, že stožáry mají přezdívky, jako jsou jedle, kočka nebo soudek. Vysvětlili jim, komu mají zavolat, jestli jim doma spadne elektrické vedení a jak mají dále postupovat. Úplně na konec proběhla soutěž, kterou vyhrál Dan Rulík, kterému gratuluji.

Podnebín

13.12.2023 k nám zavítala   paní Mgr. Kozlovská  ze ŠUŽ Horní Maršov. Žáci deváté třídy se  účastnili programu o životním prostředí. Konkrétně klimatických změnách. Probíhala  simulační hra Podnebín.

Mgr. Jana Felcmanová

Vánoční jarmark
Letošní Vánoční jarmark na naší škole připadl snad i symbolicky na 1. prosince a konal se stejně jako ten minulý, na budově 1. stupně. Návštěvníky přivítal hned u vchodu stánek s uzenými klobáskami a párky, v přízemí pak nabídka výborných zákusků paní Stoklasové a Macháčkové, v jejichž sousedství si mohli zakoupit kvalitní a chutné produkty ZD Rosice. V patře budovy pak následoval stánky se šperky, vánočními dekoracemi, perníčky, háčkovanými hračkami, malovanými obrázky, textiliemi a dalším regionálním zbožím s vánočními motivy. Ve třídách, kde byly dílničky, děti zdobily perníčky, vyráběly svíčky ze včelího vosku či svícny z cédéček. K vidění byla i 3D tiskárna, kde nadšení programátoři z 9.A tiskli přívěsky ke klíčům s logem školy. Součástí jarmarku se stala výstava s betlémy, které ochotně zapůjčili učitelé, rodiče i zástupci z veřejnosti. Velké poděkování proto patří panu Sýkorovi z Jihlavy, který prostřednictvím svého vnoučka Tobiáška z 1. třídy zapůjčil celkem 4 krásné, vlastnoručně vyrobené betlémy. Rodiče a návštěvníci si také mohli zakoupit přímo od žáků jejich úžasné „hand-made“ výrobky a dekorace. Během odpoledne se také konala 2 pěvecká vánoční vystoupení žáků pod vedením pana učitele Martina Berana a paní učitelky Kateřiny Horákové. Kdo pak zatoužil po teplém čaji či kávě, mohl se usadit ve školní jídelně, která nabízela i další chutné občerstvení. Za organizaci celé akce patří dík všem učitelům, prodejcům a rodičům, zvláštní dík patří hlavní organizátorce, paní asistentce Zdence Žaloudkové a především dětem, které se s nadšením na akci podílely. Děkujeme i návštěvníkům, kteří akci svou účastí podpořili. Video z hudebního představení je zde: https://youtu.be/6geqPiGD710

Děkujeme Vám všem za pomoc při akci STRAŠIDELNÉ Slepotice. Strašidlům za parádní strašení a originální nápady, dětem ze ZŠ Moravany za vezvadné soutěže a tvořivé dílničky na sále a Vám všem ostatním za přenádhernou hostinu.

Lenka Kňavová

 Strašidelné Slepotice

Základní Škola Moravany 
okres Pardubice
Komenského 118, 533 72 Moravany

IČ:48160164 | DIČ:CZ48160164

Účet: 19-2583910207/0100
Datová schránka: v4rwkds

Mgr. Felcmanová Jana
(ředitelka školy)
466 950 817, 734 658 764
jana.felcmanova@zsmoravany.cz

Mgr. Filipi Miroslava 
(zástupkyně ředitele školy)
466 950 817, 602 391 356
miroslava.filipi@zsmoravany.cz

Jana Havlíčková
(hlavní ekonomka)
466 950 503
jana.havlickova@zsmoravany.cz

Mgr. Dita Denkeová 
(výchovná poradkyně)
737 372 115 (nezasílat SMS)
dita.denkeova@zsmoravany.cz 

      

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

zs moravany logo vyuka

 

PRÁCE ŽÁKŮ

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

KALENDÁŘ AKCÍ

Žádné události k zobrazení

ŠKOLNÍ ČASOPIS MUF

NAŠE KNIHOVNA

 

knihovna moravany

NAŠE OBEC

AKTIVNÍ PROJEKTY

assk logo popisek

sportuj ve skole rgb 2000px

logo financovano eu

projekt modernizace zs moravany spolufinancovany eu 2020

projekt eu personalni podpora banner

projekt eu sablony III banner

pro skoly aktivni skola 2018 19

 

logo proskoly

 

plakat skolni projekty evropske unie

 

logo recyklohrani 

skolsky portal rollup modra248

 

logo ms mt 2 male