login bakaláři

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

Strategický plán rozvoje ZŠ Moravany


do roku 2020


Priority školy v daném období


Budovy a vybavení školy:

1) Přestavby a inovace v budově 1. stupně

- kompletní výměna elektroinstalace
- výměna rozvodných skříní
- převedení budovy 1.stupně na jiný druh vytápění nebo přechod z vysokého napětí na nízké (do 30.12.2018 navýšení výdajů na elektřinu cca 120 000,- Kč ročně)
- generální oprava WC - 1.podlaží
- vybudování sprchy pro zaměstnance v přízemí (WC muži)
- vybudování plotu mezi školou a pozemkem Křivkových
- výměna zastaralých akumulačních kamen
- rekonstrukce DDH, obnova vozového parku DDH (kola, autíčka, koloběžky apod.)
- rekonstrukce volejbalového hřiště na víceúčelové hřiště(mini kopaná, vybíjená, přehazovaná, volejbal)
- výměna basketbalových stojanů včetně desek
- zabudování dalšího venkovního stolu na pig pong
- vybudování plechové garáže pro sekačku a sněžnou frézu
- zabudovat pevně zakotvené sety venkovních stolů s lavicemi
- rekonstrukce povrchu atletické dráhy, běžeckého oválu
- obhlídka půdních prostor – projekt na vybudování obytných prostor pro umístění dvou oddělení ŠD
- v uvolněné třídě po oddělení ŠD vybudovat dílnu pro práci se dřevem a kovem

 

2) Přestavby a inovace v budově 2. stupně

- oprava rozbité a uvolněné dlažby
- šatna, chodba
- dovybavení společenské místnosti
- oprava prasklin (zaretušování)
- získání dalších prostor i mimo objekt školy případné vybudování žákovských dílen a školních pozemků
- zakoupení velkoplošné televize a její umístění v prostorách chodby
- udržovat výpočetní techniku v počítačových učebnách na přijatelné úrovni
- rychlení internetu ve škole
- postupná výměna pevných keramických tabulí za Dubna s výškovým pojezdem

 

Krizové jednání:

V případě poklesu počtu žáků pod přípustnou mez (tj. pod průměr 17 žáků na třídu, minimální počet žáků 153):

Úsilím všech zaměstnanců školy, v těsné spolupráci se zřizovatelem překonat případná kritická období úbytku počtu žactva nabízením výhodné dopravy dětí školním svozem za dotované ceny do školy a zpět, rozšiřováním a zkvalitňováním služeb školní družiny, nabídkou širokého spektra zájmové a zájmové sportovní činnosti, finančními pobídkami pro rodiče žáků 1. ročníku (1000,-Kč na žáka).

 

Vzdělávání a výchova:

Při uplatňování ŠVP Otevřená škola = příležitost pro všechny – zajistit inkluzi žáků se zdravotním, sociálním a mentálním znevýhodněním. Posilovat krédo školy: Spokojený žák – spokojený rodič – spokojený učitel – pohodová škola. Být školou rodinného a zákaznického typu. Uplatňovat nové metody a formy práce pedagogů. Pokračovat ve spolupráci se školou v zahraničí (Slovensko – Spišský Hrhov). Přesouvat výuku prvního jazyka do nižších ročníků 1. a 2. ročník.

 

Oblast získávání mimorozpočtových financí:

Orientovat se v nabídce projektů využívajících fondy EU, proškolit management školy v této oblasti, podávat žádosti o granty na úrovni kraje ale i EU.Využívat sponzorských nabídek a zaměřit se na přiměřenou reklamu apod.
Ve spolupráci se zřizovatelem dlouhodobě plánovat investiční záměry školy.

 

Personalistika:

Pokračovat ve stabilizaci učitelského sboru, na zástupy za MD vyhledávat spolehlivé kvalifikované učitele. Zaměřovat se na týmovou práci, přenášet kompetence na další pracovníky, zaměřit se na kreativitu, ochotu pracovat v nových podmínkách.
Dbát na odstraňování starých metod práce stavějících na drilu, učení zpaměti, bezduchém biflování a získávání zbytečných informací.

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků:

Umožnit všem pedagogickým zaměstnancům profesní růst – krátkodobé i dlouhodobé (celoživotní) vzdělávání, podporovat oblast sebevzdělávání. Spolupracovat na projektech jiných subjektů, stáže, výměnné pobyty apod.

 

Spolupráce rodiny a školy:

Neustále vylepšovat spolupráci rodiny a školy , postupně zavádět poskytování informací prostřednictvím Internetu (elektronická třídnice, elektronická žákovská knížka, elektronické zadávání domácích úkolů apod).
I nadále vytvářet třídní komunity (učitel, rodič, žák), podporovat jejich společné akce a aktivity, řešit společně problémy a nedostatky, nabízet rodičům i veřejnosti přístup do školy. Jako dny otevřených dveří, exkurze pro skupiny obyvatel, nabízet prostory a vybavení k dalšímu vzdělávání a kulturním akcím určeným ostatním spoluobčanům. Nabízet kurzy Internetu pro seniory (i pod vedením žáků školy).

 

Vylepšování pracovního prostředí:

Postupně provádět inovaci školního nábytku a vybavení, věnovat se květinové výzdobě školy, pro děti zřizovat herní a odpočinkové kouty, dbát na údržbu a rozšiřování zeleně v okolí školy. Posilovat všechna stránky enviromentální výchovy.

 

Proti drogám a násilí:

Systematicky provádět preventivní činnost (pod vedením školního metodika prevence) zaměřenou proti násilí (šikaně), záškoláctví, užívání a distribuování drog, využívat přednášek, besed a představení s tématikou prevence sociálně patologických jevů, podporovat zdravý životní styl, rozšiřovat nabídku zájmové činnosti pro děti a mládež.

 

V Moravanech 5. 9. 2017

 

 

Mgr.Ladislav Januš
      ředitel školy

 

 

Základní Škola Moravany 
okres Pardubice
Komenského ulice 118, 
53 372 Moravany

IČ:48160164 | DIČ:CZ48160164

Účet: 19-2583910207/0100
Datová schránka: v4rwkds

Mgr. Felcmanová Jana
(ředitelka školy)
466 950 817, 734 658 764
jana.felcmanova@zsmoravany.cz

Mgr. Kelka František 
(zástupce ředitele školy)
466 950 817, 734 658 764
frantisek.kelka@zsmoravany.cz 

Jana Havlíčková
(hlavní ekonomka)
466 950 503
jana.havlickova@zsmoravany.cz

Mgr. Jitka Rathouská
(výchovná poradkyně)
603 536 366
jitka.rathouska@zsmoravany.cz

      

KALENDÁŘ AKCÍ

Žádné události k zobrazení

ŠKOLNÍ ČASOPIS MUF

ÚŘEDNÍ DESKA

NAŠE OBEC

PARTNEŘI ŠKOLY

 

AKTIVNÍ PROJEKTY

assk logo popisek

sportuj ve skole rgb 2000px

pro skoly aktivni skola 2018 19

logo proskoly

 

plakat skolni projekty evropske unie

 

logo recyklohrani 

skolsky portal rollup modra248

 

logo ms mt 2 male