login bakaláři

    login bakaláři

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

V letošním školním roce navázala třída 6.A partnerství se školou v polské Čenstochové a tentokrát i se základní školou ve slovenském Tvrdošíně. Spolupráce v programu eTwinning „Say yes! To eco success“ se opět týkala ekologického tématu, kdy žáci využijí a propojí své znalosti ze zeměpisu, přírodopisu, ekologie, ale i informatiky a matematiky. Komunikací s partnery si procvičili kompetence jazykové: s Poláky i Slováky hovoříme anglicky, občas okusíme polštinu a dotkneme se slovenštiny. Během školního roku se žáci seznámili pomocí nástěnky Padlet, sdíleli informace ohledně ohrožených druhů zvířat, vytvářeli obrázky pomocí umělé inteligence, řešili společně kvízy na dané téma a zabývali se otázkou více ekologických Vánoc. Z dalších aktivit můžeme jmenovat charitativní sbírku na pomoc ohroženým zvířatům a secondhandový bazar pro veřejnost, který uspořádali žáci 2. stupně. Zde si mimo jiné prověřili svou matematickou gramotnost. S našimi polskými partnery jsme se online setkali během projektu několikrát prostřednictvím Microsoft Teams, se Slováky pak 9. 4., kde jsme se společně zabývali otázkou e-bezpečnosti. Následně jsme společně sdíleli úklid obcí v rámci akce „Ukliďme Česko“ a pak pěší výlety v „Erasmus týdnu“, jejichž účelem je snížit spotřebu energie a využít více náš pohybový potenciál. Hřebem projektu byla určitě květnová výše zmíněná týdenní návštěva polských spolužáků u nás v Moravanech, se spoustou krásných aktivit, jichž se zúčastnili žáci 2. stupně. Z těch opravdu zajímavých můžeme jmenovat práci s mapou v terénu prostřednictvím programu Actionbound. Projekty eTwinning tak přispívají nesporně k motivaci učení jazyků, odborných předmětů a zvyšují schopnost žáků spolupracovat v týmech a využívat jejich digitálních kompetencí.

Více je možno vidět ZDE

(Mgr. Miroslava Filipi)

V týdnu od 21.  do 24. května naši školu navštívili partneři ze základní školy v Čenstochové. S touto školou máme již 3. rokem eTwinningové projekty, které jsou zaměřeny na ekologickou problematiku. Program eTwinning „Say yes to eco success!“ byl povýšen na program Erasmus díky grantu, který nyní pro změnu získala polská strana. Tak se také mohlo stát, že jsme mohli strávit několik dní s polskými vrstevníky u nás v České republice v naší škole v Moravanech. Polští žáci bydleli v hotelu Labe v Pardubicích, odkud vyjížděli oni za námi nebo my za nimi. První den se věnovali poznávání Pardubic. Druhý den se žáci 7. A sešli s Poláky v Kostěnicích na vlakové stanici, odkud vyrazili přes Moravanský a Platěnice do školy. Po cestě řešili poznávací kvízy programu Actionbound ve smíšených týmech, kdy poznávali naši flóru. Následoval oběd ve Slepoticích, návrat do školy, kterou si prohlédli, společné hry v tělocvičně, a nakonec jsme si i s panem starostou opekli párky. Ve středu naše 6.A vyrazila s polskými dětmi do Prahy, kde shlédli komentovanou prohlídku a prošli se po Praze. Ve čtvrtek stejná třída vyrazila s Poláky na prohlídku záchranné stanice v Pasíčkách, dále žáci absolvovali výlet turistickými trasami do Toulovcových maštalí, Boru u Proseče a hotelu Renospond, kde měli společný oběd. Závěr týdne patřil výletu na Kunětickou horu, kam se vypravili žáci 8. A a kde spolu s Poláky měli možnost navštívit hrad, společně poobědvat a absolvovat prohlídku Muzea perníku. Program to byl velmi pestrý a ze strany požadavků Polské návštěvy bylo třeba mnohdy operativně reagovat. Že se vše podařilo ke spokojenosti jak českých, tak i polských dětí, je bezesporu zásluhou autodopravy pana Runštuka, paní učitelky Kostelecké a Jakubcové, pana učitele Mottla a všech ostatních, kteří se na této náročné akci podíleli.

Vedení školy

Naše škola úspěšně spolupracovala v rámci dvouletého projektu programu eTwinning/Erasmus především se školou v polské Čenstochové, dále pak se školami v Řecku, Rumunsku a Francii. Aktivity, které byly v projektu obsažené, byly zaměřeny na environmentální téma. Projekt trval 2 roky a s radostí můžeme konstatovat, že získal prestižní ocenění, certifikát kvality. I v letošním roce navážeme na úspěšnou spolupráci s polskou školou v Čenstochové, žáci 6. ročníku budou spolu s polskými vrstevníky řešit environmentální témata. V současné době probíhá komunikace ohledně návštěvy polských partnerů u nás, v naší škole. Do projektu se k nám přidá slovenská škola v Tvrdošíně. Další žáci, tentokrát z osmičky, naváží spolupráci také se slovenskou školou z Nového Města nad Váhom. Jejich téma bude vzájemné sdílení teenagerských témat, ale nejen těchto.

Ve dnech 5.-7. 10 se konal Trilaterální seminář programu eTwinning na Slovensku ve městě Trenčín. Trilaterální proto, protože se jej účastnili učitelé ze Slovenska, Polska a České republiky. Náplní byly možnosti mezinárodní spolupráce mezi školami s využitím cizích jazyků a digitálních nástrojů. Naše škola si zde dohodla další spolupráci, tentokrát se slovenskou školou v Novém Městě nad Váhom. Další eTwinningový projekt s eko tématikou bude probíhat s již tradičním partnerem, s polskou školou v Čenstochové. Na konci školního roku je plánovaná návštěva polských partnerů u nás na ZŠ v Moravanech. Těšíme se na krásnou mezinárodní spolupráci.   (Mgr. Miroslava Filipi)

Již déle než 18 let mohou učitelé realizovat mezinárodní projekty mezi školami v Evropě i mimo ni. Myšlenka, která vznikla v Bruselu za účelem otevřít evropské školy navzájem, vypadala zprvu možná jako naivní nápad, který se ovšem velmi brzy v praxi osvědčil. Zájem o virtuální návštěvy škol a o jejich spolupráci postupně nabral na síle, a dnes je v eTwinningové komunitě kolem milionu učitelů. Tento zájem stále roste a rostou také nároky na digitální gramotnost zapojených učitelů. Je tedy pravda, že bez nových poznatků se dnes ve školství neobejdeme a celoživotní vzdělávání je pro kantory naprostou nutností. Právě proto se na naší škole v sobotu, 25. 3. konal v pořadí již druhý metodický seminář programu eTwinning, na kterém se setkali učitelé především z našeho regionu. Díky eTwinningu a Erasmu tak mohou naši žáci poznávat, jak žijí děti v jiných evropských zemích.
(Mgr. Miroslava Filipi)

Ve dnech 8. – 10. 12. se vydala třída 8. A do Krkonoš za účelem vzdělávacího pobytu, který byl zaměřen ekologicky a pořádalo jej Středisko ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově. Po příjezdu jsme se ubytovali v nově zrekonstruované faře nyní pod názvem „Dotyk“ v příjemných pokojích s příslušenstvím, a dokonce s kuchyňkou. Objekt využívá topení pomocí pelet, rekuperace a solárních panelů. Celá stavba nabízí propojení památkového objektu s novými, ekologickými technologiemi. Plnou penzi nám zajistil kuchař z lokálních potravin v kuchyni přímo na faře. Hlavní náplní byly aktivity zaměřené nejprve na stmelení kolektivu a následně hry s ekologickou tématikou. Během pobytu jsme spolupracovali opravdu každý s každým, vyzkoušeli jsme si kromě spousty věcí také naše schopnosti řídit samosprávu obce pomocí simulační hry, kde jsme se seznámili s možnostmi ekologických aktivit a investic ve městech a vesnicích.

V minulém školním roce se naše škola stala příjemcem grantu Erasmus plus. Grant je určen cílové skupině žáků loňského osmého a letošního devátého ročníku a je spojen s projektem eTwinning, který nese název „Say Yes to ECO Success!“. Jak již název sám napovídá, jedná se o environmentálně zaměřenou činnost, která obsahuje témata řešící ochranu fauny a flóry, poznávání naší a evropské přírody a porovnávání těchto poznatků s poznatky žáků jiných evropských zemí. Žáci měli možnost komunikovat s partnerskými školami ve Francii, Rumunsku, Polsku a nově také v Řecku. Asi největším počinem byla květnová návštěva našich dětí v polské škole v Čenstochové, kde děti strávily krásných 5 dní se svými vrstevníky a také si to patřičně užily. Tento pobyt byl žákům plně hrazen právě z evropských peněz Erasmus plus.

Žáci naší školy se vzdělávají prostřednictvím nejen ŠVP, kde se zdokonalují v jednotlivých kompetencích, ale získávají další, tzv. měkké dovednosti díky sportovním, poznávacím a praktickým aktivitám. Patří sem jednoznačně i ekologicky zaměřené počiny, které žáci uskutečnili ve spolupráci s obcí, odborníky a dalšími organizacemi, jako jsou: Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov.

Možná se o nás bude psát i ve světě.

V měsíci březnu vedení naší školy oslovila paní doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D. a pan profesor Martin Bílek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy s žádostí o rozhovor, který se měl týkat ekologicky zaměřených aktivit naší školy v programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou projektu Raising Education and Awareness of Climate Change in Czech Classroms and Communiteies Mladí pro klima.

V neděli 26.3. dobrovolníci, rodiče, žáci ZŠ Moravany, prostě občané, kterým není okolí jejich obce lhostejné, zasázeli v obci Platěnice celkem 150 keřů. Jednalo se o šípky, aronie a další, které byly předem vybrány a předpěstovány k tomuto účelu. Akce se konala ve spolupráci obce Moravany, dobrovolnického centra Koalice nevládek Pardubicka, Lásky k přírodě, Pestrého Polabí, Miške Photos a samotné ZŠ Moravany. Sázení stromů a keřů patří současně do jedné z aktivit školního projektu eTwinning a Erasmus: „Say yes to eco success“. Práce šla všem velmi dobře od ruky, začali jsme v 9:00 ráno. Především děti byly moc šikovné, bez nich bychom rozhodně nemohli být hotovi již v poledne.

Žáci 9. A se již druhým rokem zabývají ekologickou problematikou. Součástí výuky je poznávání fungování přírody jako celku a také zásahů člověka do životního prostředí. Za dobu své existence lidstvo ovlivňovalo chod přírody nepřetržitě, a to jak v záporném, tak v poslední době, doufejme, snad i v kladném slova smyslu. Výuka ekologie je propojena již druhým rokem s výukou anglického jazyka díky programům eTwinning a Erasmus plus. Letos máme za sebou několik významných počinů: sázení stromů a keřů, bazar secondhandového oblečení a vánoční jarmark.

Na přelomu října a listopadu jsme my, třída 9. A uspořádali bazar použitého oblečení, obuvi a hraček. Bazar se konal v tělocvičně na budově 1. stupně a byl součástí i našeho eTwinningového projektu, který je zaměřený na udržitelnost. V pondělí 31. října jsme začali vybírat od prodejců zboží, které jsme opatřili čísly a cenovkami, dále jsme je rozvěsili a vystavili. Tělocvična se tak změnila na prodejní sál se spoustou krásného oblečení. V úterý a ve středu probíhal samotný prodej, ve čtvrtek výplata utržených peněz a vrácení neprodaného zboží. Výtěžek této akce činil něco kolem 3 tisíc korun.

Na podzim se třída 9. A účastnila dvoudenního ekologického pobytu v záchranné stanici zvířat v Pasíčkách u Proseče. Měli jsme velké štěstí na krásné počasí, protože jsme velkou část pobytu trávili venkovními aktivitami. Hned po příjezdu jsme si prohlédli voliéry a výběhy se zvířaty a ptactvem. Někteří jsou zde umístěni dočasně s tím, že budou po uzdravení vypuštěni do přírody, část z nich je zde ovšem nastálo, a to proto, že si tato zvířata na přítomnost lidí natolik zvykla, že by ve volné přírodě již neobstála. To je příklad třeba místního rysa, kterého jsme tak mohli obdivovat opravdu z bezprostřední blízkosti.

Základní Škola Moravany 
okres Pardubice
Komenského 118, 533 72 Moravany

IČ:48160164 | DIČ:CZ48160164

Účet: 19-2583910207/0100
Datová schránka: v4rwkds

Mgr. Felcmanová Jana
(ředitelka školy)
466 950 817, 734 658 764
jana.felcmanova@zsmoravany.cz

Mgr. Filipi Miroslava 
(zástupkyně ředitele školy)
466 950 817, 602 391 356
miroslava.filipi@zsmoravany.cz

Jana Havlíčková
(hlavní ekonomka)
466 950 503
jana.havlickova@zsmoravany.cz

Mgr. Dita Denkeová 
(výchovná poradkyně)
737 372 115 (nezasílat SMS)
dita.denkeova@zsmoravany.cz 

      

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

zs moravany logo vyuka

 

PRÁCE ŽÁKŮ

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

KALENDÁŘ AKCÍ

Žádné události k zobrazení

ŠKOLNÍ ČASOPIS MUF

NAŠE KNIHOVNA

 

knihovna moravany

NAŠE OBEC

AKTIVNÍ PROJEKTY

assk logo popisek

sportuj ve skole rgb 2000px

logo financovano eu

projekt modernizace zs moravany spolufinancovany eu 2020

projekt eu personalni podpora banner

projekt eu sablony III banner

pro skoly aktivni skola 2018 19

 

logo proskoly

 

plakat skolni projekty evropske unie

 

logo recyklohrani 

skolsky portal rollup modra248

 

logo ms mt 2 male