login bakaláři

    login bakaláři

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

po rekonstrukci budova skoly moravany 04  

 

Základní škola Moravany sestává ze dvou budov. Budova prvního stupně školy je lokalizovaná do centra obce. Nachází se v blízkosti pošty v ulici Komenského, čp.118. V roce 201 byla škola zateplena, opatřena plastovými okny a dveřmi. Budovy je vytápěna akumulačními kamny. Celý areál školy je oplocen. V areálu školy se nachází asfaltové hřiště na košíkovou, po rekonstrukci volající antukové hřiště na odbíjenou, šplhadla a betonový stůl pro stolní tenis. Pro potřeby ŠD jsou zde postaveny dva zahradní altány, vybavené hračkami a sportovními potřebami. Celý areál je lemován keři, tújemi a živým plotem. V prvním poschodí budovy 1.stupně jsou rozmístěny učebny 1. až 5. ročníku, sborovna a kancelář hospodářky.

 

 

skola satna zaku 1 stupen 01

 

V přízemí se nachází moderně řešené šatny se žákovskými skříňkami, malý tělocvičný sál, jedno oddělení ŠD, jedna kmenová učebna, jídelna a školní kuchyně. Všude ve volných prostorách jsou umístěny vzrostlé dekorativní nebo kvetoucí pokojové rostliny.

 

 

skola ucebna keramika 2 stupen 03 skola ucebna keramika 2 stupen 01 skola ucebna keramika 2 stupen 05   

 

V suterénu školy se nachází renovovaná keramická dílna, vybavená novým nábytkem, hrnčířským kruhem a keramickou pecí. Třídy této budovy jsou vybaveny vesměs novým (většinou výškově nastavitelným) žákovským nábytkem a každá třída disponuje interaktivní dotykovou tabulí.

 

 

skola ucebna poocitace 2 stupen 01         skola hlavni chodba 1 stupen 01

 

V učebně 5. ročníku je umístěna počítačová učebna obsahující 11 tzv. tenkých klientů (pracovišť) – systém Multi-seat připojitelných na Internet. Celá budova je pokryta signálem internetu prostřednictvím WIFI připojení. Třídy nižších ročníků jsou vybaveny kobercem, který bývá využíván během výuky i během přestávek. V průběhu velké přestávky se mohou děti volně pohybovat po budově, v případě pěkného počasí mohou trávit přestávku venku v areálu školy pod dohledem dozor konajícího učitele.

 

 

 

skola hlavni budova 2 stupen 02

 

Budova druhého stupně školy se nachází zhruba ve vzdálenosti 300 m od budovy prvního stupně v ulici Smetanově čp. 321. Jde o moderní přístavbu druhého podlaží na budovu mateřské školy. Celá budova byla v roce 2013 zateplena, byly provedeny výměny oken a dveří, škola dostala novou pestrobarevnou fasádu. Topným médiem na 2. stupni je plyn. Teplo je rozváděno etážovým topením. I šatny této budovy jsou vybaveny moderními žákovskými šatnovými skříněmi.

 

 

skola hlavni schodiste 2 stupen 01          vykresy

 

Prostory prosvětleného vestibulu a schodiště jsou ozdobeny dekorativními květinami a zdi jsou vyzdobeny nástěnnými malbami, zachycujícími přírodu džungle.. V druhém podlaží jsou umístěny učebny 6. až 9. ročníku, kancelář zástupkyně ředitele školy, sborovna, cvičná kuchyňka, společenská místnost (využívaná v současné době jako kmenová třída pro naši početně nejmenší třídu s osmi žáky, kabinety, odborná učebna chemie a fyziky,celá budova je pokryta WIFI signálem umožňujícím připojení k Internetu. Dále se zde nachází ředitelna, kabinety a sociální zařízení pro učitele i žáky. Chodby jsou vkusně vyzdobeny nehořlavými nástěnkami a nástěnnými malbami s nejrůznější tematikou. Ve třídách jsou umístěny nádoby na třídění odpadků.

 

 

 skola kout odpocinkovy 2 stupen 01          skola ucebna fyzika 2 stupen 01

 

Dvě učebny jsou vybaveny interaktivními dotykovými tabulemi. Ostatní třídy jsou vybaveny zpětnými projektory, videorekordéry, televizory, DVD přehrávači a radiomagnetofony. Počítačová třída disponuje přenosným dataprojektorem, tiskárnou, přehrávačem DVD, notebookem a 12 žákovskými počítači a serverem školy. K dispozici v učebně jsou i digitální fotoaparát a videokamera. V šatně se nachází relaxační zóna s pingpongovým stolem, stolním fotbálkem a biliárem.

 

 

 skola 1 stupen nazev 04

 

Jak jsme na tom s počty žáků? V současné době funguje naše škola jako plně organizovaná základní škola s devíti ročníky v devíti třídách. Od roku 1994 se stala škola samostatným právním subjektem, který byl tvořen 1.stupněm ZŠ s 1. až 4. ročníkem, 2 oddělení školní družiny a školní jídelnou. 

V roce 1995 byla škola rozšířena na plně organizovanou základní školu s devíti ročníky. Součástí školy se stává kromě budovy 1.stupně ZŠ s třídami 1. až 5. ročníku, dvěma odděleními ŠD a školní jídelnou také část budovy MŠ (druhé podlaží moderní nástavby do této doby architektonicky nevzhledné budovy). Moderní prostory venkovské základní školy hovoří jasnou řečí o kráse a jednoduchosti i po více než patnácti letech své existence.

V této době se počet žáků školy pohyboval mezi čísly 185 až 191. Vzhledem k celorepublikovému poklesu počtu nově narozených dětí došlo i k ovlivnění situace v naší škole. Žáků bylo rok od roku méně a méně…

V nedávné minulosti počty žáků v naší škole pohybovaly v rozmezí 148 - 151 žáků, což znamenalo, že ředitelství školy muselo ve školním roce 2008/09 poprvé požádat zřizovatele o udělení výjimky z počtu žáků. Podobně tomu bylo i v následujících letech, kdy se počet žáků přiblížil k nejnižší možné hranici naplněnosti školy (tj. 153 žáků) nebo pod ni dokonce spadl (151žák).  

Postupem doby se počty žáků ve třídách začaly stabilizovat a v některých případech dokonce lehce navyšovat. Skutečný obrat nastal v roce 2013/14, kdy do naší školy nastoupilo 29 prvňáčků. I školní rok 2014/15 byl ve znamení silné první třídy – celkem 29 dětí.

Budoucnost už nevidíme tak černě jako v letech minulých a pevně věříme, že veškeré problémy s nízkým počtem žáků ve škole nakonec zcela pominou. Obecní zastupitelstvo je dosud příznivě nakloněno rozšiřování bytové výstavby v obci, zajistilo výstavbu školní sportovní haly a poskytlo škole obecní vozidlo pro svoz dětí z okolních obcí – aby později dohodlo a zajistilo dotovaný svoz školních dětí místní dopravní firmou Metelka.

 

 

 

Pedagogický sbor jako sehraný tým. V průběhu minulých let se vyvíjel a měnil i náš třináctičlenný pedagogický sbor. Prošel celou řadou složitých údobí, prošel úskalím vzájemné nevraživosti a nepochopení, aby posléze vykrystalizoval ve velmi dobrý pracovní tým. V tým přátelsky naladěných lidí, kteří jsou ochotni kdykoli nezištně pomoci jeden druhému a svou vlastní tvůrčí práci jsou ochotni podřídit společným snahám a cílům, tak jak si to žádají nové směry v systému našeho školství. Svou činností nechceme děti jen vzdělávat, chceme je připravit k životu ve společnosti,, chceme je vychovávat ve slušné občany země, která již patří do společenství zemí Evropské unie. V dětech chceme probouzet pocity hrdosti na svou zem, svůj národ, svou školu, svůj domov – obec, ve které žijí. Chceme je naučit lidství, ohleduplnosti a soucitu. Chceme jim nabídnout smysluplné prožívání volného času a odradit je od násilí, nespravedlnosti, lži a nenávisti. Věříme v žáka a spoléháme, že i on věří v nás. Chceme se věnovat nejen dětem nadaným, chceme pomáhat i žákům, kteří mají problémy, dětem handicapovaným , chceme jim pomoci při odhalování vlastních pozitivních stránek a na těchto základech vystavět lepší osobnost mladého člověka.

 

 

skola ucebna poocitace 2 stupen 02

 

Co je pro nás ještě charakteristické? Škola je vybavena dvěma učebnami výpočetní techniky s nonstop přístupem na Internet šířený vzduchem. Na prvním stupni je k dispozici celkem 11 počítačových stanic pro žáky. Na druhém stupni je třída výpočetní techniky vybavená 12 žákovskými počítači, počítačem a notebookem učitele, tiskárnou,digitálním fotoaparátem, videokamerou a přenosným dataprojektorem.

 

 

skola ucebna keramika 2 stupen 02

 

Dalším významným prvkem, který charakterizuje naši školu, je keramika. Tajemství tvárné hlíny se zde žáci učí systematicky poznávat již déle než 30 let. Keramická dílna byla nedávno rekonstruována – opatřena vzduchotechnikou, která zajišťuje vysoušení suterénních prostor a zajišťuje přísun čerstvého vzduchu pro všechny své uživatele, je opatřena zcela novým nábytkem, hrnčířským kruhem a velkou komorovou vypalovací pecí, která byla zakoupena z prostředků rezervního fondu školy. Jsme přesvědčeni, že tato odborná učebna odchová další desítky a možná i stovky malých keramiků s pozitivním vztahem ke kráse a umění.

 

 

hala moravany interier 01         hriste fotbal moravany 01

 

Stranou zájmu nezůstává ani tělovýchova a sport. Škola má k dispozici krásnou sportovní halu, kde je možné věnovat se basketbalu, sálové kopané, volejbalu, florbalu a tenisu. Na prvním stupni využíváme i malé tělocvičny, která je využívána hojně zejména moravanskými ženami, které se věnují pravidelnému cvičení. V areálu TJ Sokola Moravany máme možnost využívat obecního kurtu s umělou trávou pro volejbal a tenis a tréninkové hřiště fotbalového klubu. Ve spolupráci s firmou T-Mobile byl ve škole založen vodácký oddíl, který disponuje osmi dvojmístnými nafukovacími kajaky, které škola využívá pro výcvik pádlování na klidné i tekoucí vodě, výcvik na Duhovém jezeře a sjíždění řeky Loučné z Platěnic do Sezemi. V rámci Pardubického kraje i regionu Holicko se účastníme sportovních soutěží, turnajů, závodů a olympiád. Řadu sportovních klání také organizujeme v naší sportovní hale pod hlavičkou Asociace školních sportovních klubů. V rámci zájmové činnosti nabízí škola žákům vyžití v basketbalu, volejbalu, florbalu, tenise, ale i v oblasti aerobiku a moderního tance.

 

 

zaci ucebna moravany   zaci skoly

 

 

 

Základní Škola Moravany 
okres Pardubice
Komenského 118, 533 72 Moravany

IČ:48160164 | DIČ:CZ48160164

Účet: 19-2583910207/0100
Datová schránka: v4rwkds

Mgr. Felcmanová Jana
(ředitelka školy)
466 950 817, 734 658 764
jana.felcmanova@zsmoravany.cz

Mgr. Filipi Miroslava 
(zástupkyně ředitele školy)
466 950 817, 602 391 356
miroslava.filipi@zsmoravany.cz

Jana Havlíčková
(hlavní ekonomka)
466 950 503
jana.havlickova@zsmoravany.cz

Mgr. Dita Denkeová 
(výchovná poradkyně)
737 372 115 (nezasílat SMS)
dita.denkeova@zsmoravany.cz 

      

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

zs moravany logo vyuka

 

PRÁCE ŽÁKŮ

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

KALENDÁŘ AKCÍ

Žádné události k zobrazení

ŠKOLNÍ ČASOPIS MUF

NAŠE KNIHOVNA

 

knihovna moravany

NAŠE OBEC

AKTIVNÍ PROJEKTY

assk logo popisek

sportuj ve skole rgb 2000px

logo financovano eu

projekt modernizace zs moravany spolufinancovany eu 2020

projekt eu personalni podpora banner

projekt eu sablony III banner

pro skoly aktivni skola 2018 19

 

logo proskoly

 

plakat skolni projekty evropske unie

 

logo recyklohrani 

skolsky portal rollup modra248

 

logo ms mt 2 male