login bakaláři

    login bakaláři

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Škola

Vážení rodiče,
posílám odkaz na stránky: www.prihlaskynastredni.cz, kde najdete informace k podávání přihlášek. Na stránkách je ke stažení přihláška i formulář na lékařský posudek. Systém pro elektronické podání přihlášek bude otevřen 1. února 2024. 
S pozdravem Iva Kostelecká.

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

 

Základní informace o GDPR na webových stránkách
správce nebo zpracovatele

Základní škola Moravany, okres Pardubice

1. září 2022

V souvislosti s účinností nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, GDPR, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů dne 25. 5. 2018 provedla škola kontrolu osobních údajů (základní analýzu činností), které zpracovává pro splnění právních povinností, pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce nebo subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.

Upozorňujeme na změnu e mailové adresy u GDPR pověřerence P. Jakubského. 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

           ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
Základní škola Moravany
Personální obsazení:
Mgr. Dita Denkeová     výchovná poradkyně   
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel: 603 536 366
Mgr. Iva Kostelecká     školní metodik prevence
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Irena Bláhovcová   speciální pedagog

(zaměstnankyně PPP Pardubice, u nás působí pravidelně v pondělí)

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby na naší škole jsou zajišťovány výchovnou poradkyní, školní metodičkou prevence a speciální pedagožkou. Poskytování poradenských služeb je určeno pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Hlavní úkoly školního poradenského pracoviště:

 • Pozitivně ovlivňovat sociální klima školy
 • Zajišťovat poradenskou činnost pro zákonné zástupce žáků
 • Poskytovat základní služby kariérového poradenství
 • Průběžně monitorovat zájem žáků o budoucí studium a profese
 • Koordinovat aktivity související s dalším vzdělávání žáků na středních školách a středních odborných učilištích
 • Zajišťovat průběžnou péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Poskytovat metodickou pomoc při integraci a inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Zajišťovat metodickou podporu učitelů při zajišťování podpůrných opatření 1. stupně
 • Zajistit a prohlubovat spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Vytvářet předpoklady pro odstranění či snížení školní neúspěšnosti u žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Poskytovat pomoc při zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • Vytvářet a realizovat program prevence sociálně patologických jevů
 • Monitorovat sociálně patologické jevy a jejich rizika
 • Zajistit včasnou intervenci v případě řešení výchovných problémů žáků
 • Poskytovat přímou pomoc žákům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů a jejich zákonným zástupcům
 • Řešit problémy spojené s neomluvenou či vysokou omluvenou absencí
 • Realizovat a koordinovat aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, agresivity, závislostí a dalších sociálně patologických jevů
 • Spolupracovat při zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • Koordinovat spolupráci školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a pracovníky OSPOD a dalšími odborník

Vážení zaměstnanci školy, v souvislosti s účinností nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, GDPR, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů provedla škola k 25. 5. 2018 kontrolu osobních údajů, které zpracovává pro splnění právních povinností, pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce nebo subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů

Vážení rodiče, v souvislosti s účinností nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, GDPR, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů provedla škola k 25. 5. 2018 kontrolu osobních údajů, které zpracovává pro splnění právních povinností, pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce nebo subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.

Tato směrnice upravuje postupy školy, jejích zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání s osobními údaji, pravidla pro získávání, shromažďování, ukládání, použití, šíření a uchovávání osobních údajů. Směrnice rovněž upravuje některé povinnosti školy, jejích zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání s osobními údaji a je závazná pro všechny zaměstnance školy. Směrnice je závazná i pro další osoby, které mají se školou jiný právní vztah (smlouva o dílo, nájemní smlouva) a které se zavázaly postupovat podle této směrnice.

Základní Škola Moravany 
okres Pardubice
Komenského 118, 533 72 Moravany

IČ:48160164 | DIČ:CZ48160164

Účet: 19-2583910207/0100
Datová schránka: v4rwkds

Mgr. Felcmanová Jana
(ředitelka školy)
466 950 817, 734 658 764
jana.felcmanova@zsmoravany.cz

Mgr. Filipi Miroslava 
(zástupkyně ředitele školy)
466 950 817, 602 391 356
miroslava.filipi@zsmoravany.cz

Jana Havlíčková
(hlavní ekonomka)
466 950 503
jana.havlickova@zsmoravany.cz

Mgr. Dita Denkeová 
(výchovná poradkyně)
737 372 115 (nezasílat SMS)
dita.denkeova@zsmoravany.cz 

      

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

zs moravany logo vyuka

 

PRÁCE ŽÁKŮ

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

KALENDÁŘ AKCÍ

Žádné události k zobrazení

ŠKOLNÍ ČASOPIS MUF

NAŠE KNIHOVNA

 

knihovna moravany

NAŠE OBEC

AKTIVNÍ PROJEKTY

assk logo popisek

sportuj ve skole rgb 2000px

logo financovano eu

projekt modernizace zs moravany spolufinancovany eu 2020

projekt eu personalni podpora banner

projekt eu sablony III banner

pro skoly aktivni skola 2018 19

 

logo proskoly

 

plakat skolni projekty evropske unie

 

logo recyklohrani 

skolsky portal rollup modra248

 

logo ms mt 2 male