login bakaláři

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby na naší škole jsou zajišťovány výchovnou poradkyní a školním metodikem prevence. Poskytování poradenských služeb je určeno pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Hlavní úkoly školního poradenského pracoviště:

 • Pozitivně ovlivňovat sociální klima školy
 • Zajišťovat poradenskou činnost pro zákonné zástupce žáků
 • Poskytovat základní služby kariérového poradenství
 • Průběžně monitorovat zájem žáků o budoucí studium a profese
 • Koordinovat aktivity související s dalším vzdělávání žáků na středních školách a středních odborných učilištích
 • Zajišťovat průběžnou péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Poskytovat metodickou pomoc při integraci a inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Zajišťovat metodickou podporu učitelů při zajišťování podpůrných opatření 1. stupně
 • Zajistit a prohlubovat spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Vytvářet předpoklady pro odstranění či snížení školní neúspěšnosti u žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Poskytovat pomoc při zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • Vytvářet a realizovat program prevence sociálně patologických jevů
 • Monitorovat sociálně patologické jevy a jejich rizika
 • Zajistit včasnou intervenci v případě řešení výchovných problémů žáků
 • Poskytovat přímou pomoc žákům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů a jejich zákonným zástupcům
 • Řešit problémy spojené s neomluvenou či vysokou omluvenou absencí
 • Realizovat a koordinovat aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, agresivity, závislostí a dalších sociálně patologických jevů
 • Spolupracovat při zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • Koordinovat spolupráci školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a pracovníky OSPOD a dalšími odborník

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Žádost o přijetí do ZŠ, zápisní list, žádost o odklad a zápisní lístek do ŠD najdete na webových stránkách školy 

dokumenty/škola/informace k zápisu.

 

Základní Škola Moravany 
okres Pardubice
Komenského ulice 118, 
53 372 Moravany

IČ:48160164 | DIČ:CZ48160164

Účet: 19-2583910207/0100
Datová schránka: v4rwkds

Mgr. Felcmanová Jana
(ředitelka školy)
466 950 817, 734 658 764
jana.felcmanova@zsmoravany.cz

Mgr. Kelka František 
(zástupce ředitele školy)
466 950 817, 734 658 764
frantisek.kelka@zsmoravany.cz 

Jana Havlíčková
(hlavní ekonomka)
466 950 503
jana.havlickova@zsmoravany.cz

Mgr. Jitka Rathouská
(výchovná poradkyně)
603 536 366
jitka.rathouska@zsmoravany.cz

      

KALENDÁŘ AKCÍ

15 dub 2020 - 15 dub 2020
14:00 - 18:00
Zápis do 1. třídy

ŠKOLNÍ ČASOPIS MUF

NAŠE OBEC

NAŠE KNIHOVNA

 

knihovna moravany

AKTIVNÍ PROJEKTY

assk logo popisek

sportuj ve skole rgb 2000px

pro skoly aktivni skola 2018 19

logo proskoly

 

plakat skolni projekty evropske unie

 

logo recyklohrani 

skolsky portal rollup modra248

 

logo ms mt 2 male