login bakaláři

    login bakaláři

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Zprávy z akcí

Ve čtvrtek 20. října jsme navštívili se žáky 4. A místní knihovnu. Paní knihovnice Zdena Bakešová přivítala děti sušenými křížalami. Na podlaze již byly pro ně připravené polštářky k sezení a rozložené knihy. Vše mělo svůj důvod – připravila si totiž pro ně poučný program. Při výkladu využila tabuli a seznámila žáky s rozdělením literatury na literaturu krásnou (beletrii) a literaturu naučnou a rovněž jim představila různé literární žánry. Kartičky se žánry (bajky, pohádky, horor), které byly původně připevněny na tabuli, následně děti přiřazovaly ke knihám na zemi.

Po roce se na nás přijela podívat milá p. p. Veronika Šmejkalová s tématem bezpečného chování dětí, který hraje velmi důležitou roli ve vzdělávacím procesu, neboť děti jsou jedni z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu. Žáci si opakovali a prohlubovali své znalosti v oblasti pravidel bezpečného chování pro chodce a cyklisty v různých dopravních situacích, s nimiž se mohou setkat v každodenním životě, včetně zásad pro bezpečnou cestu do školy.

Moc děkujeme za cenné informace.    Mgr. Martina Medunová

22. června se žáci 2.stupně vydali po stopách spisovatelky Boženy Němcové. Navštívili školu v České Skalici, kde se Barunka jako malá učila. Poté zamířili do Ratibořic. Tam Božena Němcová, rozená Barbora Panklová, bydlela se svými rodiči a sourozenci. A nakonec absolvovali prohlídku Státního zámku Ratibořice. Výlet se vydařil a počasí nám přálo.

V pondělí 20. 6. jsme se my, žáci 8. A, vydali do holického gymnázia, kam nás pozvali vyučující přírodovědných předmětů. Program byl připraven na základě projektu IROP 2 a skládal se ze dvou částí: fyzikální a chemické. Pracovali jsme ve dvou skupinách. Nejprve jsme si vyzkoušeli sestavit modely větrných elektráren, hovořili jsme zde o obnovitelných zdrojích. Pak jsme si vyměnili učebny, a zabývali se různými chemickými reakcemi. Tyto nám nejprve předváděl pan učitel a pak jsme si je mohli i sami pod jeho vedením vyzkoušet. Je pravda, že to občas hezky bouchlo, tudíž jsme získali k předmětu chemie docela respekt.   Žáci 8. A

Předposlední den tohoto školního roku se třída 8. A vydala do Prahy. Vyrazili jsme ve dvou skupinách: první skupina, kde bylo 6 žáků, jela na environmentální konferenci, kam byla naše škola nominovaná za odměnu. Druhá skupina jela do pražské ZOO užít si krásný den se zvířaty. Den to byl jak malovaný, bylo pěkné horko, ale v ZOO, kde je plno zeleně, se teplo nějak dalo zvládnout. Díky značné rozloze této zahrady jsme vcelku pohodlně nahlíželi do obydlí zvířátek pocházejících nejen z naší země, ale států celého světa, ačkoliv počítadlo návštěvníků zaznamenalo více než 5 tisíc lidí, kteří tento den ZOO navštívili. Inu, vždyť je doba školních výletů a kam jinam se děti těší více? Na zpáteční cestě vlakem jsme tak sdíleli zážitky, které nám připravili hraví lachtani a tučňáci, malá slůňata, gorily, spousta opeřenců, žirafy, lední medvědi, vlci, sobi, losi a spousta dalších. Pražská ZOO se také stará o osvětu a poznávání našich živočichů, zejména ptactva, které je i s informacemi o nich v ZOO hojně zastoupeno. Škoda jen, že velké šelmy zůstaly ve svých stinných úkrytech, ale snad je to důvod, proč se do ZOO v Praze vrátit.   Mgr. Miroslava Filipi

Dne 25.5. žáci 4. a 5. třídy navštívili digitální planetárium a hvězdárnu v Hradci Králové. V planetáriu jsme pozorovali denní a noční oblohu. Lektor nás seznámil se sluneční soustavou a objekty v ní. Poté jsme shlédli film Kosmické srážky. V hvězdárně nám lektor vysvětlil příčiny střídání dne a noci, ročních období, zatmění Slunce a Měsíce. V kopuli s dalekohledem se nám bohužel nepodařilo kvůli mrakům shlédnout Slunce. Poté, co jsme si koupili suvenýry jsme si prošli Planetární stezku, kterou jsme však kvůli dešti neprošli celou. I když nám zapršelo, výlet se nám moc líbil.      Ing. N. Jakubcová

 

 

Projektový den začal seznámením se s prací včelaře, s kladným postojem k přírodě, využitím, prací a chovem včel ve prospěch lidstva.

V další části projektového dne žáci zhlédli videa o práci včelaře v různých obdobích celého roku, které byly komentovány odborníkem a doplněny některými z jeho poznatků z mnohaletých praktických zkušeností. Již v této části byl zahrnut mnoha dotazy k této tématice, což hovoří o zájmu ze strany žáků.

Za deštivého počasí jsme opětovně zavítali do příjemného prostředí místní knihovny. Děti vzorně plnily připravené úkoly, vyprávěly o knížkách, které aktuálně čtou, a zda dodržují slib, který daly při pasování na čtenáře – ke knihám se budou chovat jako ke svým přátelům a opatrovat jako nejvzácnější poklady. Na rozloučenou dostaly roztomilý dárek – přívěsek s pletenou želvičkou.

Moc děkujeme paní Bakešové za hezky připravený program.  Mgr. Martina Medunová – 2. A

Během měsíce dubna a května navštívila naši školu zástupkyně policie České republiky paní por. Veronika Smejkalová a postupně ve všech třídách promluvila na různá témata, která jsou zajímavá a aktuální pro jednotlivé ročníky. Na prvním stupni se probírala bezpečnost na silnici, vztahy v kolektivu a používání sociálních sítí. Pro starší žáky byla připravena přednáška a beseda na téma šikany, závislostech a právní odpovědnosti.
Děkujeme za čas, který nám byl vyčleněn při náročné službě v PČR.           Ing. F. Mottl

V dubnu odjela 3. A společně s paní učitelkou A. Dočkalovou a paní asistentkou J. Barešovou na čtyř denní turistický výlet do Troskovic v Českém ráji. Ubytování bylo zajištěno v příjemném prostředí přímo pod hradem Trosky. Strava byla výtečná, a i když nás počasí chvílemi pěkně potrápilo, nedali jsme se a vyšli jsme na průzkum do skal i malebných údolí. Navštívili jsme hrad Trosky, zámek Hrubou Skálu, krásné tábořiště Svitačka i autocemp Sedmihorky s jeho staletými duby.  Hráli jsme si v přírodě, sportovali, zpívali, nechyběl ani královský maškarní bál a noční stezka.

Ve čtvrtek 28.4. se konal branně sportovní den, který organizovali a zabezpečovali naši nejstarší žáci a předávali své nabyté zkušenosti a dovednosti svým mladším spolužákům. Na stanovištích se mohli dozvědět v rámci zdravovědy o resuscitaci, pomoci při krvácení, přenosu raněných. V oblasti zdraví byl řešen zdravý zdravotní styl, sestavován jídelníček, prevence závislosti a nechybělo ani sportovní zastavení v podobě jízdy na vozíčcích, skoku do dálky, hodu frisbee nebo přetahování lanem.

Ing. Mottl

Ve středu 19.4. se žáci 7. a 8. třídy naší školy vypravili do pardubické elektrotechnické průmyslovky za účelem návštěvy „Technického dne“, který tato střední škola pořádala. Akce byla určena právě žákům základních škol. Studenti průmyslové školy doprovázeli své mladší potencionální spolužáky na jednotlivá stanoviště, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet různé aktivity zaměřené na fyzikální jevy.

Základní Škola Moravany 
okres Pardubice
Komenského 118, 533 72 Moravany

IČ:48160164 | DIČ:CZ48160164

Účet: 19-2583910207/0100
Datová schránka: v4rwkds

Mgr. Felcmanová Jana
(ředitelka školy)
466 950 817, 734 658 764
jana.felcmanova@zsmoravany.cz

Mgr. Filipi Miroslava 
(zástupkyně ředitele školy)
466 950 817, 602 391 356
miroslava.filipi@zsmoravany.cz

Jana Havlíčková
(hlavní ekonomka)
466 950 503
jana.havlickova@zsmoravany.cz

Mgr. Dita Denkeová 
(výchovná poradkyně)
737 372 115 (nezasílat SMS)
dita.denkeova@zsmoravany.cz 

      

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

zs moravany logo vyuka

 

PRÁCE ŽÁKŮ

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

KALENDÁŘ AKCÍ

Žádné události k zobrazení

ŠKOLNÍ ČASOPIS MUF

NAŠE KNIHOVNA

 

knihovna moravany

NAŠE OBEC

AKTIVNÍ PROJEKTY

assk logo popisek

sportuj ve skole rgb 2000px

logo financovano eu

projekt modernizace zs moravany spolufinancovany eu 2020

projekt eu personalni podpora banner

projekt eu sablony III banner

pro skoly aktivni skola 2018 19

 

logo proskoly

 

plakat skolni projekty evropske unie

 

logo recyklohrani 

skolsky portal rollup modra248

 

logo ms mt 2 male