login bakaláři

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Dochází k novelizaci mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

V základních školách od 3. 5. 2021 se v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit). Stejné již bylo schváleno v pondělí pro Karlovarský, Královéhradecký a Plzeňský kraj.

Organizace výuky pro ZŠ Moravany:

V týdnu od 3. 5. - 7. 5. prezenční výuka (2., 4., 7., 8. třídy). Ostatní třídy se vzdělávají distančně.

V týdnu od 10. 5. - 14. 5. prezenční výuka (1., 3., 5., 6., 9. třídy) Ostatní třídy se vzdělávají distančně.

Ostatní podmínky provozu škol a školských zařízení: TV – prozatím venku

ve Středočeském, Pardubickém, Libereckém kraji a v Praze jsou ve všech školách a školských zařízeních od 3. 5. 2021 nově povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech), stejné už nyní platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji:  to se týká pouze těch žáků a studentů, kterým je tímto mimořádným opatřením povolena osobní přítomnost na vzdělávání,  na organizování sportovní činnosti ve školách uplatní obecně platná mimořádná opatření,  v mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z nošení ochrany (tedy bez roušky nebo respirátoru) pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (vč. tělocviku),  i při sportovních činnostech ve škole je nutné zachovat homogenitu tříd, jinak není organizování sportovní činnosti ve školách a školských zařízeních zvlášť upraveno.

Testování žáků

Novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující:

pro žáky 1. stupně preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu,

- pro žáky 2. stupně základní školy (tedy žáky, kteří doposud neprošli testování s frekvencí dvakrát týdně) platí, že jsou testováni dvakrát týdně. Důvodem je, že tito žáci se nyní vrací k prezenční výuce a dosud nebyli testováni.

a) Testování u žáků 2. stupně bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek při příchodu do školy za dohledu pověřeného pracovníka, nebo jiný den, pokud dítě nebylo přítomno v těchto dnech.

Samotné testování v prostorách šatny a vestibulu:

7. třída -  7:25 - Mgr. Felcmanová - vestibul

8. třída – 7:35 – Mgr. Provazník, Mgr. Kelka – šatna

b) Jako testy budou primárně využívány testovací sady, které jsou distribuovány do škol. Pokud si dítě přinese v den testování jiný test, který je schválený Ministerstvem zdravotnictví ČR (např. ze slin), je možné jej použít jako náhradní řešení. Podmínkou však zůstává provedení testu přímo ve školském zařízení. Takovýto test si plně hradí zákonní zástupci dětí.
c) Dítěti, které nepodstoupí testování, nesmí být dle výše uvedeného nařízení umožněna osobní přítomnost ve školském zařízení.
d) Testovaní žáci v šatnách obdrží testovací sady a provedou si odběr z přední části nosu. Při samotestování je třeba dodržet odstup min 1,5 m od ostatních osob.
e) V případě negativního testu pokračují na výuku.
f) V případě pozitivního testu – dítě bude umístěno do oddělené místnosti s dozorem a budou kontaktování zákonné zástupci pro jeho vyzvednutí.
g) V případě, že žák má pozitivní antigenní test ve čtvrtek, všichni ostatní žáci, kteří s tímto žákem byli ve třídě 2 dny před provedením testu, přechází na distanční formu vzdělávání do doby, kdy se daný žák prokáže negativním RT-PCR testem. Pokud bude výsledek PCR testu pozitivní, bude všem žákům třídy nařízena karanténa.
h)Prezenční vzdělávání bude umožněno také žákům, kteří doloží potvrzení, že
- prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného MO MZd a od 1. pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV_19 nebo RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV_2 neuplynulo více než 90 dní,
- mají negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu SARS-CoV_2 nebo RT – PRC testu na přítomnost SARS-CoV_2, který není starší 48 hodin a který byl proveden poskytovatelem zdravotnických služeb podle aktuálně platného MO MZd.
ch) V případě odmítnutí testu rodiči se bude žák vzdělávat distančně. Neznamená to však on-line.
Odkaz s návodem na testování zde.  

 Výuka:

  • První vyučovací hodinu v pondělí vždy budou ve třídách třídní učitelé. Následně se bude vyučovat dle rozvrhu v Bakalářích.
  • Až na výjimky (TV, INF) bude výuka probíhat v kmenových třídách bez přesunů žáků.
  • Výuka TV probíhá venku.
  • Drobné úpravy rozvrhu v 7. A.
  • Povinností jsou ochranné prostředky (rouška či respirátor)
  • Pokud se žáci nebudou moci účastnit prezenční či distanční výuky je nutné omluvit žáky třídním učitelům. Výuka je povinná!

Dokládání potvrzení o negativním výsledku žáků

Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Stravování

Organizace výdeje obědů je stanovena rozpisem ve školní jídelně.

Žáci budou automaticky přihlášeni na obědy vždy v těch týdnech, kdy budou mít prezenční výuku. Kdo z žáků těchto tříd nebude chtít odebírat obědy, musí si je odhlásit.
Odhlášky obědů na telefonní čísla: 466950503 a 777011968 (od 6.00 do 14.30 hodin), nebo na email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (nutno uvést jméno, příjmení, třídu a dny, které chcete odhlásit)
Ti žáci, kteří mají distanční výuku a odebírají obědy ze školní jídelny v zatavených miskách, zůstávají dál přihlášeni na obědy.
Obědy pro distanční výuku se budou od pondělí 3. 5. 2021 vydávat od 11.30 do 13.00 hodin u zadního vstupu do školní jídelny, stejně jako doteď.                        Havlíčková J., vedoucí školní jídelny

Díky rotační výuce někteří učitelé budou střídat hodiny distanční a hodiny prezenční jak na prvním, tak i druhém stupni, což je velmi náročné. Přesto se všichni na návrat žáků 2. stupně velmi těšíme. Věříme, že danou situaci opět ve spolupráci s rodiči zvládneme.

Přeji Vám všem pevné zdraví a předem děkuji za spolupráci.

Mgr. Jana Felcmanová, ředitelka školy


Základní Škola Moravany 
okres Pardubice
Komenského ulice 118, 
53 372 Moravany

IČ:48160164 | DIČ:CZ48160164

Účet: 19-2583910207/0100
Datová schránka: v4rwkds

Mgr. Felcmanová Jana
(ředitelka školy)
466 950 817, 734 658 764
jana.felcmanova@zsmoravany.cz

Mgr. Kelka František 
(zástupce ředitele školy)
466 950 817, 734 658 764
frantisek.kelka@zsmoravany.cz 

Jana Havlíčková
(hlavní ekonomka)
466 950 503
jana.havlickova@zsmoravany.cz

Mgr. Dita Denkeová 
(výchovná poradkyně)
737 372 115
dita.denkeova@zsmoravany.cz 

      

KALENDÁŘ AKCÍ

Žádné události k zobrazení

ŠKOLNÍ ČASOPIS MUF

NAŠE KNIHOVNA

 

knihovna moravany

NAŠE OBEC

AKTIVNÍ PROJEKTY

assk logo popisek

sportuj ve skole rgb 2000px

projekt modernizace zs moravany spolufinancovany eu 2020

projekt eu personalni podpora banner

projekt eu sablony III banner

pro skoly aktivni skola 2018 19

logo proskoly

 

plakat skolni projekty evropske unie

 

logo recyklohrani 

skolsky portal rollup modra248

 

logo ms mt 2 male