login bakaláři

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Žádost

Jméno, popřípadě jména, a příjmení uchazeče:  ……………………………………………………..

Datum narození uchazeče:     ……………………………………………………..

Místo trvalého pobytu uchazeče:    ……………………………………………………..

Jméno, popřípadě jména, a příjmení

zákonného zástupce nezletilého uchazeče:  ……………………………………………………..

Místo trvalého pobytu 

zákonného zástupce nezletilého uchazeče:  ……………………………………………………..

Podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žádám

o vydání nového rozhodnutí

v řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole …….………………………………………………..……………………………,

do 1. ročníku oboru vzdělání …………………………………………………..…………………………….…,

denní/večerní/dálkové/distanční/kombinované* formy vzdělávání. O vydání nového rozhodnutí

žádám z toho důvodu, že jsem splnil(a) podmínky přijímacího řízení, ale nebyl(a) jsem přijat(a)

z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

V………………………….. dne ………………………...                               

….……………………………………….………

(podpis uchazeče a zákonného zástupce nezletilého uchazeče)

*) nehodící se škrtněte


ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Žádost o přijetí do ZŠ, zápisní list, žádost o odklad a zápisní lístek do ŠD najdete na webových stránkách školy 

dokumenty/škola/informace k zápisu.

 

Základní Škola Moravany 
okres Pardubice
Komenského ulice 118, 
53 372 Moravany

IČ:48160164 | DIČ:CZ48160164

Účet: 19-2583910207/0100
Datová schránka: v4rwkds

Mgr. Felcmanová Jana
(ředitelka školy)
466 950 817, 734 658 764
jana.felcmanova@zsmoravany.cz

Mgr. Kelka František 
(zástupce ředitele školy)
466 950 817, 734 658 764
frantisek.kelka@zsmoravany.cz 

Jana Havlíčková
(hlavní ekonomka)
466 950 503
jana.havlickova@zsmoravany.cz

Mgr. Jitka Rathouská
(výchovná poradkyně)
603 536 366
jitka.rathouska@zsmoravany.cz

      

KALENDÁŘ AKCÍ

Žádné události k zobrazení

ŠKOLNÍ ČASOPIS MUF

NAŠE OBEC

NAŠE KNIHOVNA

 

knihovna moravany

AKTIVNÍ PROJEKTY

assk logo popisek

sportuj ve skole rgb 2000px

projekt modernizace zs moravany spolufinancovany eu 2020

pro skoly aktivni skola 2018 19

logo proskoly

 

plakat skolni projekty evropske unie

 

logo recyklohrani 

skolsky portal rollup modra248

 

logo ms mt 2 male