login bakaláři

    login bakaláři

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Zprávy z akcí

V týdnu od 13. do 18. května pobývaly třídy 6.A, 8.A a část 9.A v rekreačním středisku „Tramtáryje“ u Horního Jelení. Děti bydlely v chatkách v krásně nově opraveném areálu, v blízkosti lesa spolu se svými vrstevníky ze ZŠ v Čáslavi. Měly tak možnost komunikovat a mnohdy si i něco zahrát s dětmi z jiné školy. Celý týden měli všichni skutečně nabitý program plný procházek v přírodě, týmových her a zážitků, dokonce si vyzkoušely střelbu na terč ze vzduchovek a koltu. Na závěrečný večer si pro žáky „Vláďa“ připravil skvělou noční hru, opékání špekáčků a u táboráku se někteří žáci dokonce zúčastnili talentové show. Během večera nám skvěle na kytaru zahrála Anička Vrbová, kterou děti doprovázely zpěvem až do půlnoci. Ráno, při závěrečném úklidu, bylo slyšet z mnoha chatek: „Ještě bych zůstal…“ Za organizaci této skvělé akce a za jejich čas patří velké poděkování majiteli areálu a lektorovi Vladimíru Mauerovi a jeho týmu a organizátorům ze školy: Mgr. Nadě Jakubcové, Mgr. Ivě Kostelecké a rovněž paní asistentce Kamile Ročňové.

vedení školy

Za deštivého počasí jsme se s prvňáčky vydali do naší oblíbené knihovny. Dnes nás čekala příprava na důležitou událost – pasování na čtenáře. Paní knihovnice pro nás měla tentokrát připravené nové knížky, které dětem představovala, četla úryvky a následně o nich vyprávěla. Dalším zajímavým tématem bylo vyprávění o vosách a jejich důležitosti v přírodě. Na závěr si děti prozkoumávaly knížky, které je zaujaly a odnesly si několik úkolů, které musí splnit ještě před slavnostním pasováním.
Paní Bakešové moc děkujeme za hezký program a těšíme se v červnu!
Mgr. Martina Medunová

Dnes nás přijeli navštívit slepotičtí předškoláčci, aby strávili příjemný čas se svými budoucími spolužáky a poznali paní učitelku. Zahráli si na malé školáky – prvňáčci jim vyprávěli, co již ve škole zažili, na co se mohou od září těšit a co je tady nejvíce baví. Přečetli jsme si poučný příběh o žraločí zátoce, tančili a vyrobili papírového žraloka.
Na závěr jsme si prohlédli prostory školy, pozdravili známé kamarády a my tímto děkujeme za jejich návštěvu a přinesené dobroty.
Věříme, že se jim bude v naší škole líbit!
Mgr. Martina Medunová

Dnes 2.5. se 2.A vydala vláčkem na statek do Uherska. Přivítal nás majitel pan Ing. David Novák.
Prohlídka statku začala návštěvou prasátek, selátek, kraviček a býků. Děti si mohly všechna zvířata zkusit nakrmit. Po tomto výkonu následovala bohatá svačina v místnosti zvaná VÝKRMNA. Děti zde měly nachystané z pekárny čerstvé koláče, loupáky, rohlíky a výborné domácí kakao a mléko. Naši návštěvu jsme zakončili prohlídkou mlékárny a peletkárny.
Velice děkujeme panu Ing. Davidu Novákovi za krásně strávené dopoledne.
Kateřina Horáková a Alena Kopecká.

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22.dubna a má upozornit na závažné problémy životního prostředí, se kterými se potýkáme. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970 v USA. Tématem Dne Země 2024 je Planeta proti plastům a upozorňuje na skutečnost, že se v současné době každoročně vyrobí 380 milionů tun plastů, ale recyklováno je ze všech plastů pouze 9 %.
S dětmi jsme se v tento den zaměřili na téma vody v přírodě a třídění odpadů. Zpívali jsme, povídali, pouštěli naučná videa, vyráběli a celé vzdělávací dopoledne vedené hravou formou se moc vydařilo.
Velké poděkování patří paní Šimonové, která pro děti napekla perníčky s tématem Země.
Budeme se těšit opět příští rok!
Mgr. Martina Medunová

Na středu 10.4. přijala do 3. třídy pozvání jedna z maminek, paní doktorka Fibichová, aby žáky seznámila s první pomocí u dětí. Celou dobu děti pozorně naslouchaly a vše si hned prakticky vyzkoušely-masaz srdce, pomoc po vdechnutí předmětu, dokonce i "telefonovaly" na záchranku. Děkujeme nejen skvělé paní doktorce, ale i její asistence Laurince za ochotu a program nabitý praktickými ukázkami.

P. Horčičková

V pátek, 12.4. se konal na hřišti v Moravanech velký svátek všech mladých fotbalistů: totiž McDonald's Cup. Bylo nádherné počasí, skvělá atmosféra, zápasy si užili jak sportovci, tak i diváci, jejichž povzbuzování bylo slyšet nejen ve škole, ale i daleko v obci. Je zřejmé, že nás nejrozšířenější sport žije a to i v Moravanech.

(vedení školy)

10. 4. navštívily třídu 5. A paní psycholožky z PPP Ústí nad Orlicí. Náplní setkání byl program primární prevence "Bolí - nebolí", který byl zaměřený na šikanu. Zároveň vedl děti k uvědomění, že každý jsme jiný, ale o přátelské jednání stojíme všichni.
Děkujeme!
Mgr. Jana Doležalová

Rok utekl jako voda, máme tu duben a čas pro zápis dětí do prvních tříd. Nástup do školy je jednou z nejdůležitějších událostí dětského věku a také první velkou zkouškou dítěte. K zápisu letos dorazilo 34 předškoláčků. Za doprovodu svých rodičů prokazovali svoje znalosti, dovednosti a schopnosti. Při zápisu děti ukazovaly, co všechno již umí – např. poznávaly geometrické tvary, barvy, počítaly jablíčka a splňovaly hravou formou další pestré aktivity. Za splnění všech úkolů si domů odnášely pamětní listy a drobné dárky, které pro ně vyrobili žáci naší školy.

Našim budoucím prvňáčkům přejeme, aby se jim na naší škole líbilo😊

A ráda bych poděkovala také všem zaměstnancům školy, kteří se na akci podíleli.

Mgr. Martina Medunová

Dne 26. března se třídy 2. a společně s 5. A vydaly na exkurzi do Podorlického skanzenu Krňovice. Děti si prohlédly zdejší budovy, udělaly si tak lepší představu o životě našich předků. Radost jim udělala také zvířata, zejména koně. Součástí programu bylo též velmi pečlivě připravené tvoření – děti si vyrobily ptáčka – zápich z velikonočního jidáše. Návštěvu skanzenu můžeme vřele doporučit.

(Mgr. Kateřina Horáková a Mgr. Jana Doležalová)

Druhý den na škole v přírodě utekl jako voda. Seznámili jsme se s životem včel a téma pravěku, nerostů a hornin nám již také není cizí. Odvezeme si na památku vlastnoručně vyrobenou včelku a zkamenělinu amonit. Kolem potůčků a skal jsme lesem došli i ke skalnímu obydlí ve Zderazi a večer jsme si opekli buřty. Zítra se po snídani ještě rozloučíme se zvířátky a vyhodnotíme si zážitky z pobytu. Všichni jsme v pořádku a těšíme se domů.
P. Horčičková, D. Krausová

Škola v přírodě - 3. třída
Dnes jsme odjeli do areálu záchranné stanice Pasíčka, abychom si užili třídenní pobyt v přírodě. Dnešní den byl ve znamení aprílového počasí - během dne se prostřídal déšť, kroupy, vítr, ale naštěstí vysvitlo i sluníčko. Absolvovali jsme program s výkladem o zachráněných zvířátkách a dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací. Děti měly i volný čas na aktivity a oblíbené hry. Dnešek jsme si užili a těšíme se na zítřejší program.
(Pavlína Horčičková a Daniela Krausová)

Během března 2024 se žáci 6. třídy seznámili s Biosférou. Byli rozděleni do skupin.

Každá skupina vytvořila svůj informační plakát na vylosovanou přírodní krajinu: a) tropické deštné lesy b) savany c) pouště a polopouště d) stepi a lesostepi e) subtropické
lesy a křoviny f) lesy mírného pásu g) tundra a lesotundra h) polární pustiny.

Žáci si práci rozdělili, vyhledávali informace, komunikovali a spolupracovali. Každá skupina měla za úkol zhodnotit organismy (rostlinstvo, živočišstvo, houby a mikroorganismy) a zaznamenat jejich rozmístění do slepé mapy světa.

Svůj informační plakát každá skupinka představila spolužákům. Žáci se sebehodnotili a hodnotili i práci svých spolužáků.

Vojtěch Felcman

V pondělí 18.3. po jarních prázdninách k nám přijeli žáci ZŠ Miřetice si zasportovat do naší sportovní haly, protože u nich ve škole je k dispozici pro tělesnou výchovu jen malý prostor. Věnovali se jim chlapci 8.a 9.třídy. Postupně si všichni vyzkoušeli slalom s florbalovou hokejkou, střelbu na branku, jízdu na vozíčcích, přeskok švédské bedny, přehazovanou a další sportovní aktivity, které nemohou ve své škole provádět.

Věřím, že si odpoledne u nás užili a rádi je přivítáme v blízké budoucnosti.

Ing. František Mottl

Základní Škola Moravany 
okres Pardubice
Komenského 118, 533 72 Moravany

IČ:48160164 | DIČ:CZ48160164

Účet: 19-2583910207/0100
Datová schránka: v4rwkds

Mgr. Felcmanová Jana
(ředitelka školy)
466 950 817, 734 658 764
jana.felcmanova@zsmoravany.cz

Mgr. Filipi Miroslava 
(zástupkyně ředitele školy)
466 950 817, 602 391 356
miroslava.filipi@zsmoravany.cz

Jana Havlíčková
(hlavní ekonomka)
466 950 503
jana.havlickova@zsmoravany.cz

Mgr. Dita Denkeová 
(výchovná poradkyně)
737 372 115 (nezasílat SMS)
dita.denkeova@zsmoravany.cz 

      

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

zs moravany logo vyuka

 

PRÁCE ŽÁKŮ

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

KALENDÁŘ AKCÍ

Žádné události k zobrazení

ŠKOLNÍ ČASOPIS MUF

NAŠE KNIHOVNA

 

knihovna moravany

NAŠE OBEC

AKTIVNÍ PROJEKTY

assk logo popisek

sportuj ve skole rgb 2000px

logo financovano eu

projekt modernizace zs moravany spolufinancovany eu 2020

projekt eu personalni podpora banner

projekt eu sablony III banner

pro skoly aktivni skola 2018 19

 

logo proskoly

 

plakat skolni projekty evropske unie

 

logo recyklohrani 

skolsky portal rollup modra248

 

logo ms mt 2 male