login bakaláři

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Při organizaci distanční výuky budeme vycházet ze zkušeností z jara tohoto roku a pro nadcházející období jsme stanovili následující pravidla:

  • V týdnu od 12.řijna 2020 do 16. října 2020 osmá a devátá třída nastupuje do distančního vzdělávání dle pokynů třídních učitelů.
  • V týdnu od 19. října 2020 do 23. října šestá a sedmá třída nastupuje do distančního vzdělávání dle pokynů třídních učitelů.
  • Distanční výuka probíhá na celém druhém stupni jednotně na platformě MS Teams.
  • I v tomto období bude pro všechny žáky i pedagogy závazné sledování informací a zejména aktuálního rozvrhu v platformě Bakaláři. Výuka bude organizována podle stávajícího rozvrhu. Každý den od 7:45 žáci naleznou ve svých studijních týmech učivo a program, který je daný den čeká.
  • S odvoláním na aktualizovaný školský zákon připomínáme, že distanční výuka je povinná. Pokud mají žáci dle rozvrhu naplánovanou on-line schůzku s vyučujícím, očekává se, že se k ní připojí včas tak, aby nenarušili výuku. V případě nemoci platí stejná pravidla pro omlouvání absence jako při prezenční výuce.
  • V režimu distanční výuky bude výuka probíhat ve všech předmětech kromě tělesné výchovy.
  • Co se týče školního stravování, dle Metodického doporučení pro vzdělávání žáků distančním způsobem, vydaného MŠMT, lze, pokud nebude přerušen provoz školní jídelny, žákům v režimu distanční výuky umožnit odebrání oběda. Jelikož se snažíme o co nejsnazší přechod na distanční výuku i v této oblasti, ponecháme obědy všem žákům od 12. do 23. 10. 2020 přihlášeny. Kdo nebude mít zájem, může si oběd na konkrétní dny odhlásit. Upozorňujeme, že výdej obědů bude v inkriminovaném období upraven a žáci z distanční výuky budou mít svůj vyhrazený čas, kdy si budou moci oběd odebrat do přineseného jídlonosiče. Mohou tak učinit každý den v době od 13:45 do 14:15.

Informace pro zákonné zástupce žáků prvního stupně:
Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997 se týká pouze žáků druhého stupně.
Žáci prvního stupně jsou ve výuce téměř beze změn. Školní družina pracuje v plném režimu.
Pondělní plavání je pozastaveno.
Vážení zákonní zástupci, milí žáci, doufáme, že se nám společnými silami podaří nadcházející dny efektivně překlenout a věříme, že se ve škole opět brzy sejdeme.
S pozdravem a přáním pevného zdraví            Mgr. Jana Felcmanová, ředitelka školy


Základní Škola Moravany 
okres Pardubice
Komenského ulice 118, 
53 372 Moravany

IČ:48160164 | DIČ:CZ48160164

Účet: 19-2583910207/0100
Datová schránka: v4rwkds

Mgr. Felcmanová Jana
(ředitelka školy)
466 950 817, 734 658 764
jana.felcmanova@zsmoravany.cz

Mgr. Kelka František 
(zástupce ředitele školy)
466 950 817, 734 658 764
frantisek.kelka@zsmoravany.cz 

Jana Havlíčková
(hlavní ekonomka)
466 950 503
jana.havlickova@zsmoravany.cz

Mgr. Dita Denkeová 
(výchovná poradkyně)
737 372 115
dita.denkeova@zsmoravany.cz 

      

KALENDÁŘ AKCÍ

Žádné události k zobrazení

ŠKOLNÍ ČASOPIS MUF

NAŠE KNIHOVNA

 

knihovna moravany

NAŠE OBEC

AKTIVNÍ PROJEKTY

assk logo popisek

sportuj ve skole rgb 2000px

projekt modernizace zs moravany spolufinancovany eu 2020

pro skoly aktivni skola 2018 19

logo proskoly

 

plakat skolni projekty evropske unie

 

logo recyklohrani 

skolsky portal rollup modra248

 

logo ms mt 2 male