login bakaláři

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

V roce 2018 byla provedena analýza školy, ze které vyplynula nutnost inovací. Vedení školy a zřizovatel se společnými silami snaží o zavedení požadovaných zákonných a kvalitativních standardů, které naši školu posunou dál.

Škola zažádala o zařazení do projektu Šablony II, díky němuž by mohla být rozšířena výuka ICT gramotnosti, zakoupeny nové notebooky a žákům umožněna práce s nimi jak v kroužku informatiky, tak i ve školní družině. Zároveň bychom mohli pro žáky otevřít několik klubů a kroužků, např. logické hry a badatelský klub. Celkový objem finančních prostředků získaných z grantu by měl dosáhnout 953 000,- Kč. Je škoda, že se škola v minulých letech neúčastnila už Šablon I, z nichž mohla čerpat taktéž až 1 000 000,- Kč pro rozvoj čtenářské gramotnosti dětí. Ta dnes hraje zásadní roli u přijímacích zkoušek žáků na střední školy i u maturitních zkoušek. Neúčast na tomto grantu výrazně znevýhodňuje naše žáky oproti jiným školám a do budoucna je i velkou finanční zátěží, protože škola bude muset nalézt tyto prostředky jinde.

V rámci MAS Kunětická hora čekáme na schválení projektu, kterým by byla kompletně modernizována počítačová učebna na 2. stupni. Celkový rozpočet se pohybuje ve výši přesahující 2 000 000,- Kč. Naším cílem je zakoupení 26 nových počítačů, videokamery, interaktivní promítací tabule a programu Smart Notebook. Stavebními úpravami by byl zároveň realizován bezbariérový přístup do školy a modernizovány toalety.

Realizace všech plánovaných projektů výrazně posune možnosti výuky žáků směrem k moderním technologiím. Výpočetní technika se stala důležitým prvkem našeho života, a proto je nutné zařadit její využívání nejen do výuky informatiky, ale i do ostatních předmětů.

Mezi úspěšně realizované projekty v letošním roce patří Podpora plavání, z něhož škola čerpala 18 500,- Kč pro financování dopravy na plavecký výcvik, a tak nebyla nutná finanční spoluúčast rodičů. O tuto dotaci bylo zažádáno i pro příští rok. Novinkou je, že výuka plavání bude rozšířena na celý první stupeň. Ke změně dojde u lyžařského kurzu – vzhledem k většímu zájmu žáků se bude konat každoročně. Mezi úspěchy patří také získání dotace Sportuj ve škole, což umožnilo rozšíření nabídky sportů v rámci školní družiny. Dobrou zkušeností pro žáky byla účast na celorepublikovém projektu Mladí ladí D-DUR, díky němuž je naše škola zařazena do sítě programů „Škola pro udržitelný život a místně zakotveného učení“. Jako jedna ze šesti škol v republice jsme tak letos získali právo na přednostní nabídky na různé aktivity a podporu pro pedagogy.

Dne 3. června proběhlo na škole šetření stížnosti podané k České školní inspekci, která prošetřila personální zabezpečení výuky, provoz školy a organizační zajištění výuky a postup školy při vyřizování stížností. Jsme rádi, že inspekce vyhodnotila stížnosti jako nedůvodné. Prostor ke zlepšení viděla v řešení dohledu nad žáky při přechodu mezi budovami. Zpráva z inspekce bude uveřejněna na stránkách školy.

V následujícím školním roce budou zavedena další opatření pro zvýšení bezpečnosti žáků, mimo jiné i čipový systém ve školní družině, který umožní vyzvednutí dítěte pouze oprávněnou osobou. Čip budete moci zakoupit přímo v družině u paní Chmelíkové, DiS., za zálohu 100,- Kč, která bude vrácena po ukončení docházky dítě do družiny.

Mezi kvalitativní změny, které již probíhají, patří zavedení tzv. tripartit, které jsou běžné na všech dobrých školách. Prospěch a chování žáka už nemusí rodič probírat v plné třídě. Studijní výsledky žáka jsou konzultovány zcela individuálně v modelu schůzky pedagog-rodič-žák, přičemž každá strana má prostor se vyjádřit. Společné informační schůzky se konají na začátku školního roku, v případě zájmu rodičů a po dohodě s vyučujícím i během školního roku. Pro průběžné informování o výsledcích žáků byly zavedeny konzultační hodiny, během nichž jsou vyučující ve škole k dispozici. Konzultační hodiny si stanovují vyučující sami v rámci pracovní doby, takže nevyžadují zvýšenou časovou náročnost.

Ne všichni jsou se změnami spokojeni, ale z hlediska fungování školy a dnes již běžných standardů ve školství je jejich zavedení nutné. Naším cílem je školu stabilizovat, zajistit vyučujícím takové možnosti a technologie, s jejichž pomocí budou moci posunout výuku v naší škole zase o něco dál, a především žákům takové pedagogy, kteří jim nabídnou kvalitní a moderní výukové metody a umožní jim tak být v budoucnu úspěšní.

Jako vedení školy jsme zaznamenali i nesouhlasné názory. Mrzí nás, že jsou vyjadřovány většinou anonymy a pomluvami, které jsou založeny na neúplných či nesprávných informacích. Máme zájem věci řešit a jsme naklonění vzájemné diskusi, ale na anonymy nelze odpovídat a proti pomluvám nelze bojovat. V případě dotazů se na nás obraťte, prosím, přímo. Předejdeme tak nedorozuměním.

Od srpna přivítáme na škole nové pedagogy. Mgr. Jana Slavíková se ujme 2. třídy po Mgr. Ireně Miĺo, která se rozhodla pro změnu působiště. Mgr. Kristýnu Zadrobílkovou, která vyhrála konkurz na místo ředitelky jiné základní školy, nahradí v 5. třídě Ing. Naďa Jakubská. Bude vyučovat také matematiku na druhém stupni místo Mgr.  Ilony Schwarzové, jež přijala místo na jiné základní škole. Do 1. třídy nastoupí nově příchozí Mgr. Aneta Dočkalová a do 4. třídy Mgr. Martina Medunová. Odcházejícím učitelům děkujeme za odvedenou práci a těšíme se na nový impulz, který přijde s novými pedagogy.

Vedení školy i zřizovatel mají zájem spolupracovat s každým, kdo se chce podílet na naší společné vizi moderní školy 21. století a společně s námi ji postupně realizovat. Na prvním místě je dle našeho názoru každý jednotlivý žák. Nelze si jej představit jako souhrn známek, získaných znalostí a dovedností, resp. za cíl nelze považovat pouze jeho vzdělávání. Primárním cílem je pro nás dovést žáka dle jeho možností k uvědomění si vlastní hodnoty a svého místa ve společnosti. Teprve potom bude naše pedagogická práce smysluplná.

Všechny inovace jsou motivovány zkvalitněním výuky a školního zázemí pro naše žáky. Jsme přesvědčeni, že tato zlepšení zařadí naši školu mezi moderní, dynamicky se rozvíjející školy.

Školní rok byl velice pestrý, což jste mohli zaregistrovat také na facebooku a na nových stránkách školy. Za finanční podporu školy, která umožnila výmalbu a výzdobu školy a nákup nových učebnic anglického jazyka, děkujeme místním organizacím a podnikatelům. Zřizovateli patří naše poděkování za spolupráci a podporu, jíž se nám dostalo. Všem zaměstnancům školy děkujeme za celoroční práci. Přejeme Vám pohodové prázdniny.                                                                                  Mgr. Jana Felcmanová, ředitelka školy


Základní Škola Moravany 
okres Pardubice
Komenského ulice 118, 
53 372 Moravany

IČ:48160164 | DIČ:CZ48160164

Účet: 19-2583910207/0100
Datová schránka: v4rwkds

Mgr. Felcmanová Jana
(ředitelka školy)
466 950 817, 734 658 764
jana.felcmanova@zsmoravany.cz

Mgr. Kelka František 
(zástupce ředitele školy)
466 950 817, 734 658 764
frantisek.kelka@zsmoravany.cz 

Jana Havlíčková
(hlavní ekonomka)
466 950 503
jana.havlickova@zsmoravany.cz

Mgr. Jitka Rathouská
(výchovná poradkyně)
603 536 366
jitka.rathouska@zsmoravany.cz

      

KALENDÁŘ AKCÍ

Žádné události k zobrazení

ŠKOLNÍ ČASOPIS MUF

ÚŘEDNÍ DESKA

NAŠE OBEC

PARTNEŘI ŠKOLY

 

AKTIVNÍ PROJEKTY

assk logo popisek

sportuj ve skole rgb 2000px

pro skoly aktivni skola 2018 19

logo proskoly

 

plakat skolni projekty evropske unie

 

logo recyklohrani 

skolsky portal rollup modra248

 

logo ms mt 2 male