Společně jste nasbírali 996,5 kg kaštanů a žaludů a to už je pěkná hromada pro daňky v Lukavici! Ti už si na nich taky pěkně pochutnali.
VŠEM, KDO JSTE SE ÚČASTNILI SBĚRU MOC DĚKUJEME.
HODNOCENÍ:
Nejlepší sběrači na 1. stupni:
1. místo Matěj Hlavatý z 5. třídy……… 173 kg
2. místo Filip Kasal ze 4. třídy…………...111 kg
3. místo Vendula Tesařová ze 3. třídy….. 70 kg
Dominika Sodomková ze 2. třídy 70 kg
Nejlepší sběrači na 2. stupni:
1. místo Veronika Tesařová ze 7. třídy…. 45 kg
2. místo Patricie Komárková z 8. třídy…..... 44 kg
3. místo Bára Kubíková z 8. třídy………..... 35 kg
Třídy s nejvyšším počtem nasbíraných kilogramů:
1. stupeň
5. třída………. 211,5 kg !
2. třída………..177,5 kg !
1. třída………. 139 kg !
-------------------------------------
2. stupeň
8. třída………. 167 kg !
7. třída………. 45 kg !
6. třída………. 29 kg !
Na nejlepší sběrače čeká odměna, ale to půjde, až se budeme moci opět sejít ve škole.
Moc děkujeme a užívejte ve zdraví krásný barevný podzim!!