Po celý školní rok probíhal sběr starého papíru.Na podzim žáci sbírali kaštany pro daňky. V průběhu školního roku probíhaly přednášky, besedy, exkurze a výlety, celoškolní projekty, třídní projekty zaměřené na ekologickou výchovu.
Koordinátorka EVVO zakončila specializační studium pro koordináty. Škola je zapojena do celorepublikového projektu Recyklohraní – Ecobat, Asekol. Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin. Z certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že v letošním roce bylo sesbíráno 66 kg starých vybitých baterií. Naše škola se zapojila do sběru víček od plastových lahví, které poslouží na léčbu nemocné Lucinky.
V průběhu školního roku se žáci prvního stupně starali o bylinkovou zahrádku a v rámci farmářského kroužku o zvířátka. Žáci druhého stupně pod vedením učitelů se starali o nově založenou zeleninovou a květinovou zahrádku. Před prázdninami se žákům podařilo sklidit ředkvičky, kadluby, saláty. Během prázdnin jsme sklízeli rajčata a papriky.
V rámci projekt D-DUR žáci provedli opakovaně úklid veřejných prostor v obci přilehlém okolí. Dále se seznámili s postupem při zpracování tříděného odpadu v S-firmě.
Těší nás, že žák 9. tř. Patrik Ficek ve svém volném čase vyrobil se spolužáky, krmítko pro ptáky. Toto krmítko bylo umístěno v prostoru u bylinkové zahrádky.
Aktivity během školního roku:
1) Spolupráce s ekologickými spolky
a) Ekocentrum Paleta Pardubice:
b) ASEKOL
c) ECOBAT
d) EKO –KOM a.s.
e) S-firma
f) Spolupráce s místními organizacemi např. myslivci – sběr podzimních plodů pro zvěř.

2) Zapojení žáků do celorepublikového projektu D-DUR a do ekologických soutěží.
3) Účast metodiků enviromentální výchovy na odborných seminářích, kurzech a dalším vzdělávání.
4) Poskytování informací ostatním učitelům a rodičům.