Vážení rodiče,

děkujeme všem za vyplnění dotazníku, který se týkal on-line distanční výuky. Vaše odpovědi jsou pro nás významnou zpětnou vazbou. Jsou důležitým podnětem pro nastavení a realizaci výuky v dalším období.   Mgr. Jana Felcmanová