Otevření elektronické žákovské knížky (EŽK) 
http://bakalari.zsmoravany.cz
nebo kliknout na nápis BAKALÁŘI vpravo nahoře v hlavičce webových stránek ZŠ Moravany
Od letošního školního roku žádáme rodiče žáků na druhém stupni základní školy, aby využívali elektronickou žákovskou knížku.
Výhody využívání - EŽK:
1. Umožňuje on-line komunikaci z pohledu zákonného zástupce a pohledu žáka
2. Zjištění rozvrhů, aktuálních změn v rozvrzích a suplování
3. Obsahuje přehled domácích úkolů a jejich vypracování
4. Aktuální průběžnou klasifikaci a aktuální celkovou klasifikaci v předmětech
5. Obsahuje přehled výchovných opatření za školní docházku
6. V sekci komens přijímání a odesílání zpráv
7. Umožňuje omlouvání žáka
8. Obsahuje přehled chování žáka – počet a druh poznámek
Upozornění: žádáme rodiče, aby si zabezpečili svoje přístupové heslo a nesdělovali ho svým dětem.
Věříme, že využívání elektronické žákovské knížky výrazně přispěje k dobré komunikaci mezi školou, rodiči a jejich žáky.