Vážení rodiče,
dovoluji si Vás tímto požádat jménem školy o uhrazení ročního poplatku 150 Kč pro SRPDŠ na školní rok 2019/2020.
Pro letošní školní rok jsme změnili pravidla pro platbu příspěvku. Platí každý žák, na účet, nebo třídnímu učiteli.
Prosím pošlete peníze na účet SRPDŠ: 150866432/0300 do poznámky napište jméno a třídu.
Děkuji předem za spolupráci.                 S přáním pěkného dne Ing. Jaroslav Dohnal
Jana Felcmanová, Mgr., ředitelka školy