Za rodiče ve Školské radě působili paní Radka Kubíková a pan Ondřej Dobrovolský, kteří se velmi osvědčili a kterým tímto děkujeme za jejich čas, snahu a spolupráci. Jelikož jsou ochotni pokračovat ve Školské radě i nadále, prosíme Vás tímto o vyplnění formuláře, který Vám byl poslán do elektronické žákovské knížky systému Bakaláři. První a druhý ročník obdrží přístup na formulář prostřednictvím emailu.

 Děkuji moc za spolupráci a přeji Vám klidné dny.  Mgr. J. Felcmanová