Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny, který určuje pravidla provozu a režim školní družiny. Vnitřní řád najdete v dokumentech školní družiny.  Upozornění: čip slouží pouze k vyzvednutí dítěte ze školní družiny, nikoli k otevření dveří a ke vstupu do budovy.