Ve středu se těšíme na naše děti z první a druhé třídy. Mezi tím co se žáci vzdělávali distančně, učitelé připravili pro žáky čtenářský koutek.